Prowadzenie działalności handlowej, zwłaszcza w obiektach wielkopowierzchniowych, wymaga szczególnej dbałości o czystość i porządek wewnątrz i w bezpośrednim otoczeniu takich obiektów. Nasza firma specjalizuje się w sprzątaniu hal, dużych i małych sklepów oraz innych obiektów handlowych, a także w czyszczeniu magazynów należących do firm handlowych. W ramach świadczonych usług realizujemy kompleksowe prace związane z utrzymywaniem porządku w wyżej wymienionych obiektach, w tym prace polegające na czyszczeniu znajdujących się w nich powierzchni ekspozycyjnych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń socjalnych i sanitariatów. Utrzymywanie porządku w sklepach realizowane jest przez odpowiednio wykwalifikowanych i wyposażonych pracowników technicznych, przy użyciu wysokiej klasy preparatów czyszczących, pielęgnujących i konserwujących.

Czym się zajmujemy?

  • Zamiatamy i odkurzamy podłogi, ściany, sufity, instalacje i konstrukcje znajdujące się wewnątrz obiektu handlowego.
  • Myjemy okna, witryny sklepowe i innego rodzaju przeszklenia wodą demineralizowaną, co zapobiega powstawaniu smug i zacieków.
  • Czyszczeniem posadzek i ich impregnacją.
  • Czyścimy elementy oświetlenia wewnętrznego.
  • Polerujemy posadzki.
  • Sprzątaniem ramp, podjazdów i bram wjazdowych.

Sprzątanie w obiekcie wielkopowierzchniowym

Dbanie o czystość wnętrz obiektów handlowych o dużej powierzchni, nie sprawia nam najmniejszego problemu. Nasza firma dysponuje odpowiednim sprzętem i przeszkolonymi w jego obsłudze pracownikami, dzięki czemu sprzątanie sklepów jest jedną z podstawowych usług, jakie realizujemy. W jej ramach zajmujemy się odkurzaniem całej powierzchni obiektów handlowych, czyszczeniem, impregnacją i polerowaniem posadzek, myciem okien, a także dbaniem o czystość pomieszczeń socjalnych, sanitariatów i głównych ciągów komunikacyjnych w danym obiekcie.

Sprzątanie magazynów

Zadbamy o czystość we wnętrzu sklepowego magazyny niezależnie od zajmowanej przez niego powierzchni. Sprzątanie magazynów obejmuje taki zakres czynności, jak: odkurzanie podłóg, ścian, sufitów i innych elementów infrastruktury technicznej tego typu obiektów, czyszczenie posadzek, mycie okien, podjazdów, ramp i bram prowadzących na teren magazynu, czyszczenie elementów oświetleniowych, mycie regałów oraz innych elementów wyposażenia.

Sprzątanie hal sklepów

Podejmujemy się sprzątania obiektów handlowych zlokalizowanych w halach o różnej powierzchni, od obiektów niewielkich po sklepy wielkopowierzchniowe. Sprzątanie hal magazynów zaczynamy od dokładnego odkurzenia całej powierzchni danego obiektu, łącznie ze ścianami i sufitami, następnie przystępujemy do czyszczenia posadzek i innych elementów wyposażenia oraz podstawowej infrastruktury technicznej danego obiektu, a na myciu okien i witryn sklepowych kończąc. Prace realizowane są przez doświadczone osoby, co jest gwarancją dużej sprawności oraz wysokiej jakości ich wykonania.